"Дай ми правото" - толерантност, дискриминация и радикализация

В днешното издание на рубриката "Дай ми правото" обсъжданата тема е: Толерантността или дискриминацията е истинската причина за радикализацията?

На този въпрос отговорът търсят: социологът Евелина Славкова и журналистът Руслан Трад.