DARIK Radio - Home

Минало предаване:

Следва:

Дарик Кафе с Михаил Дюзев и Иво Райчев
начало: 06:28 ч.
виж пълната програма


Ще напусне ли Гърция еврозоната?


гласувай  |  резултати

Дарик радио открива процедура за избор на организация за провеждане на професионални обучения

           Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

Инвестира във вашето бъдеще

№. BG 051PO001-2.1-02

             "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2"

Повишаване ефективността на труда и адаптивността на заетите лица в ДАРИК РАДИО АД, чрез участие в професионално обучение и обучение по ключови компетентности"

ESF 2102-01-07033

 

О Б Я В А

за

              ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл.7 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

                                                           ДАРИК РАДИО АД,

със седалище в гр. София и адрес на управление: бул. „Дондуков” 82, тел.: 02/984 98 66, 02/984 98 47, факс: 02/984 98 66, e-mail: dkk@darik.net, лице за контакт: Даниела Коларова, на длъжност Главен счетоводител, тел.: 02/984 98 66,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2102-01-07033 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

Избор на организация за провеждане на професионално обучение: „Репортер и водещ на радиопредаване” - 71 обучаеми, 6 групи, по 160 часа за всяка група, общ брой часове: 960.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” 82 всеки работен ден от 13.00 до 15.30 ч. Пояснителният документ е публикуван и на адрес: www.darikradio.bg.

Оферти се подават на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” 82, до 15.30 ч. на 2.11.2010 г.

Този  документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Дарик радио" АД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Пояснителния документ можете да видите тук05.12.2014 - Интериорен дизайнер: Експериментът е предпоставка за превръщане на стандартния проект в уникален
20.11.2014 - Проф. Митев: Кому са нужни 53 университета в малка България?
07.11.2014 - Мечтата за идеална къща вдъхновява архитекти и дизайнери да променят начина ни на живот
24.10.2014 - Жилищни сгради в София намаляват разходите за топла вода наполовина с европроект
10.10.2014 - Боян Петров: Години наред сънувах последните метри от К2
26.9.2014 - Устойчивите строителни проекти са с 4-5% по-скъпи, но дългосрочно много по-изгодни
07.9.2014 - Алфа Рисърч: Дарик е най-слушаното частно радио за първото полугодие на 2014
06.9.2014 - Пленерът "Звук и цвят" завърши с изложба в старинната къща на Дарик Варна
25.7.2014 - Арх. Петров: Старите градски сгради не са безнадеждни, при добри грижи в тях има живот
11.7.2014 - Виктор Хаджиев: Клъстерите ще направят малкия бизнес по-конкурентен
27.6.2014 - Нови вещи от вехтории вдъхват жизненост на градските пространства
13.6.2014 - „Водна кула арт фест" привлича с творба на световноизвестния Бил Виола
30.5.2014 - Ива Колева: Доброто е заразно
16.5.2014 - Изоставените индустриални сгради са подходящи за съвременно изкуство
25.4.2014 - Няма дейност на човека, която робот да не може да замени в бъдеще
11.4.2014 - Зеленият покрив създава eкосреда и повишава цената на имота
28.3.2014 - Архитекти виждат наченки и се надяват на по-големи проекти на екоселища у нас в бъдеще
14.3.2014 - България е в топ пет на най-бедните страни на водни ресурси в Европа
28.2.2014 - Добрин Атанасов: Добрият художник съобразява работата си с контекста
11.2.2014 - Арх. Панова: Градът е общата ни всекидневна
02.8.2013 - През август Дарик звучи различно!
03.12.2012 - Промени в програмата на Дарик (03.12-09.12.2012)
26.11.2012 - Промени в програмата на Дарик (26.11-02.12.2012)
19.11.2012 - Промени в програмата на Дарик (19.11-25.11.2012)
12.11.2012 - Промени в програмата на Дарик (12.11-18.11.2012)
05.11.2012 - Промени в програмата на Дарик (05.11-11.11.2012)
29.10.2012 - Промени в програмата на Дарик (29.10-04.11.2012)
22.10.2012 - Промени в програмата на Дарик (22.10-28.10.2012)
15.10.2012 - Промени в програмата на Дарик (15.10-21.10.2012)
08.10.2012 - Промени в програмата на Дарик (08.10-14.10.2012)
01.10.2012 - Промени в програмата на Дарик (01.10-07.10.2012)
24.9.2012 - Промени в програмата на Дарик (24.09-30.09.2012)
17.9.2012 - Промени в програмата на Дарик (17.09-23.09.2012)
10.9.2012 - Промени в програмата на Дарик (10.09-16.09.2012)
09.9.2012 - Есен с песен
01.8.2012 - Лято 2012
19.6.2012 - Промени в програмата на Дарик (19.06-25.06.2012 г.)
12.6.2012 - Промени в програмата на Дарик (12.06-18.06.2012 г.)
04.6.2012 - Промени в програмата на Дарик (04.06-11.06.2012 г.)
28.5.2012 - Промени в програмата на Дарик (28.05-03.06.2012 г.)
21.5.2012 - Промени в програмата на Дарик (21.05-27.05.2012 г.)
14.5.2012 - Промени в програмата на Дарик (14.05-20.05.2012 г.)
05.5.2012 - Промени в програмата на Дарик (07.05-13.05.2012 г.)
30.4.2012 - Промени в програмата на Дарик (30.04-06.05.2012 г.)
23.4.2012 - Промени в програмата на Дарик (23.04-29.04.2012 г.)
16.4.2012 - Промени в програмата на Дарик (16.04-22.04.2012 г.)
09.4.2012 - Промени в програмата на Дарик (09.04.-15.04.2012 г.)
02.4.2012 - Промени в програмата на Дарик (02.04.-08.04.2012 г.)
26.3.2012 - Промени в програмата на Дарик (26.03-01.04.2012 г.)
19.3.2012 - Промени в програмата на Дарик (19.03-25.03.2012 г.)
12.3.2012 - Промени в програмата на Дарик (12.03-18.03.2012 г.)
05.3.2012 - Промени в програмата на Дарик (05.03-11.03.2012 г.)
02.1.2012 - Промени в програмата на Дарик (02.01-08.01.2012 г.)
26.12.2011 - Промени в програмата на Дарик (26.12-01.01.2012 г.)
19.12.2011 - Промени в програмата на Дарик (19.12-25.12.2011 г.)
28.11.2011 - Промени в програмата на Дарик (28.11-04.12.2011 г.)
22.11.2011 - Търсят се: „Политик на годината” и „Събитие на годината”
21.11.2011 - Промени в програмата на Дарик (21.11-27.11.2011 г.)
14.11.2011 - Промени в програмата на Дарик (14.11-20.11.2011 г.)
07.11.2011 - Промени в програмата на Дарик (07.11-13.11.2011 г.)
01.11.2011 - „Телепортер” продължава по Дарик и БНТ
31.10.2011 - Промени в програмата на Дарик (31.10-06.11.2011 г.)
25.10.2011 - Дарик - първи за изборите!
24.10.2011 - Промени в програмата на Дарик (24.10-30.10.2011 г.)
19.10.2011 - Дарик - първи за изборите!
17.10.2011 - Промени в програмата на Дарик (17.10-23.10.2011 г.)
10.10.2011 - Промени в програмата на Дарик (10.10-16.10.2011 г.)
03.10.2011 - Промени в програмата на Дарик (03.10-09.10.2011 г.)
26.9.2011 - Промени в програмата на Дарик (26.09-02.10.2011 г.)
19.9.2011 - Промени в програмата на Дарик (19.09-25.09.2011 г.)
12.9.2011 - Промени в програмата на Дарик (12.09-18.09.2011 г.)
05.9.2011 - Промени в програмата на Дарик (05.09-11.09.2011 г.)
29.8.2011 - Промени в програмата на Дарик (29.08-04.09.2011 г.)
22.8.2011 - Промени в програмата на Дарик (22.08-28.08.2011 г.)
15.8.2011 - Промени в програмата на Дарик (15.08-21.08.2011 г.)
08.8.2011 - Промени в програмата на Дарик (08.08-14.08.2011 г.)
01.8.2011 - Промени в програмата на Дарик (01.08-07.08.2011 г.)
01.8.2011 - БНТ и Дарик със съвместен сутрешен блок „Денят започва с Витамин”
25.7.2011 - Промени в програмата на Дарик (25.07-31.07.2011 г.)
18.7.2011 - Промени в програмата на Дарик (18.07-24.07.2011 г.)
11.7.2011 - Промени в програмата на Дарик (11.07-17.07.2011 г.)
04.7.2011 - Промени в програмата на Дарик (04.07-10.07.2011 г.)
27.6.2011 - Промени в програмата на Дарик (27.06-03.07.2011 г.)
20.6.2011 - Промени в програмата на Дарик за летния сезон
20.6.2011 - Промени в програмата на Дарик (20.06-26.06.2011 г.)
13.6.2011 - Промени в програмата на Дарик (13.06-19.06.2011 г.)
06.6.2011 - Промени в програмата на Дарик (06.06-12.06.2011 г.)
31.5.2011 - Промени в програмата на Дарик (30.05-05.06.2011 г.)
23.5.2011 - Промени в програмата на Дарик (23.05-29.05.2011 г.)
19.5.2011 - Промени в програмата на Дарик (16.05-22.05.2011 г.)
19.5.2011 - Промени в програмата на Дарик (23.05-29.05.2011 г.)
09.5.2011 - Промени в програмата на Дарик (09.05-15.05.2011 г.)
02.5.2011 - Промени в програмата на Дарик (02.05-08.05.2011 г.)
21.1.2011 - Дарик на 18, „Всичко се слуша”
21.1.2011 - Михаил Дюзев е Гласът на Дарик за 2010 година
03.8.2010 - Дарик радио открива процедура за избор на организация за провеждане на професионални обучения
08.2.2009 - Достойните българи по света
15.6.2008 - Дарик спечели Grand Prix на фестивала Mediamixx в Албена
10.4.2008 - Дарик с награда Superbrand
26.3.2008 - Засади Дърво. Мини на Зелено
12.3.2008 - 7 Жени за 7 Март
24.1.2008 - Книгата „Думите” излезе на пазара
08.7.2007 - Часът на Дарик на M-Tel Beach Masters в София
08.7.2007 - Часът на Дарик на M-Tel Beach Masters в София
08.7.2007 - Часът на Дарик на M-Tel Beach Masters в София
13.6.2007 - Бебе от Свищов стана Бебе на Европейска България
25.3.2007 - На 26 март започва еко-седмицата на Дарик Радио
22.3.2007 - Водещи на Дарик, политици и кмета на София засадиха дръвчета за старта на еко-седмицата на Дарик
19.3.2007 - Еко-седмица по Дарик Радио
09.3.2007 - 8 Мъже за 8 Март (от 8 до 8 часа по Дарик Радио)
22.1.2007 - Празничната програма за 14-годишнината на Дарик радио
22.1.2007 - На 22 януари Дарик Радио връчи и ежегодната си награда „Политик на годината”.
22.1.2007 - Дарик получи въдица от М-Тел, за да лови повече новини
 • София - 105.0 Mhz
 • Варна - 99.3 MHz
 • Пловдив - 105.4 MHz
 • Благоевград - 107.2 MHz
 • Сливен - 101.2 MHz
 • Хасково - 104.0 MHz
 • Русе - 107.9 MHz
 • Бургас - 104.5 MHz
 • Габрово - 96.4 MHz
 • Добрич - 107.7 MHz
 • Шумен - 91.5 MHz
 • Враца - 107.3 MHz
 • Кюстендил - 100.6 MHz
 • Плевен - 88.4 MHz
 • В. Търново - 106.6 MHz
 • Ст. Загора - 106.8 MHz
 • Кърджали - 93.2 MHz

1. Драгомир Симеонов в Следобедния блок

брой гласове - 1891

2. Спортно Шоу Гонг

брой гласове - 1109

3. Дарик Кафе с Михаил Дюзев и Иво Райчев

брой гласове - 905

Дарик Кафе с Михаил Дюзев и Иво Райчев

Въпросите на малката Лина
3.3 MB - .mp3 изтегли