Кой говори? - иноваторство в образованието

Търси се СУПЕР СТЕМ  в училище, а как ще стане това и какво точно е СУПЕР СТЕМ ни разказва Милена Крумова, предприемач в сферата на образованието и организатор в този конкурс.

Чуйте: