На политическата предизборна сергия

Гостите Ружа Смилова - политолог, Петър Ганев - икономист, Анастас Стефанов от "Тренд" се впускат в анлиз на най-излаганите, на предизборната сергия, стоки.

То не са учителски заплати, то не са пенсии, то не са националистически примамки и всичко това опаковано в загриженост и работа в ползу роду.

Чуйте: