„Бизнес с визия”

В настоящото издание на съвместната рубрика на Национална компания „Индустриални зони” и Дарик радио ще ви информираме за резултатите от работата на екипа на националната компания през изминалата година. Ето и фактите: Договорени са над 390 милиона лева инвестиции в икономическите зони. Разкрити са над 2000 работни места. Работи се по разширяване на съществуващите вече зони, посочи Антоанета Барес, изпълнителен директор на Национална компания „Индустриални зони”.