Да си доброволец в Гана – неслучайна среща с Даниел Делибашев

Пет седмици доброволец в сиропиталище в Гана. Това време те учи на много. Защото, когато истински обичаш нещо, не знаеш защо го обичаш… Чувствата и емоциите са трудни за разказване. Те са за усещане…

Даниел Делибашев отива там, защото точно там щастието се поражда от най-малкото. От игра, от това да разкажеш нещо… И благодарността е различна. Радваш се на слънцето, радваш се на дъжда… И отново благодариш.

За емоциите от общуването със засмените очички на дечицата и за уроците, на които те учат възрастните – разказваме сега. Петя Царевска и "Неслучайни срещи".