Какво представлява приемната грижа и каква е процедурата за осиновяване на дете?

В Съдебната рубрика „Темида“ темата днес е:

„Какво представлява приемната грижа и каква е процедурата за осиновяване на дете?“.

Отглеждането на чуждо дете може би е по-голяма отговорност дори от грижата по собственото. 

Оказва се, че на територията на Пловдивска област са регистрирани 25 приемни семейства. Нерядко приемните родители се привързват и после осиновяват децата, настанени при тях.

Наши събеседници са Атанаска Букорещлиева – съдия в Гражданско исково отделение на Окръжен съд – Пловдив, и Александър Точевски – зам.-председател на Районния съд в града под тепетата.