Между стереотипите и свръхпотреблението с "Eat me!"

Филмът "Eat me!" на Илина Перянова засяга свръхпотреблението на храна.

Той разглежда стереотипите в обществото ни и как да се преборим с тях.

Чуйте повече: