Пловдив 2019 - започнато и незапочнато, и недовършено

Какво не успя да се случи и какво трябва да се довърши по културната инфраструктура на Пловдив?

По темата говорят Мариана Чолакова, Пенка Калинкова, Костадин Кисьов и колегите Искра Койчева и Кирил Кирилов.

Чуйте: