Правят Център за Персонализирана иновативна медицина

Близо 24 млн. лв. ще бъдат усвоени в следващите 5 години за изграждането на нова научно-изследователска инфраструктура в Пловдив.

Това съобщиха ректорите на Медицинския и Пловдивския университет проф. Стефан Костянев и проф. Запрян Козлуджов.

В проекта на Центъра за компетентност „Персонализиране иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ са заложени 12 научноизследователски програми, от които 8 са нови високотехнологични лаборатории.

Кирил Кирилов допълва.