"Предприемачът" на Пламен Попов

Пламен гостува на Драго за да разкаже за това как се е родила идеята за тази книга и какво можем да нучим от нея.

Чуйте: