За разбирането на аутизма и за търпението

Наближава 2 април - Световният ден за повишаване информираността на обществото относно аутизма.

Статистиката сочи, че едно на всеки 100-150 деца по света е аутист.

Как да се разпознае?

Достатъчно информирано ли е обществото и отнася ли се с разбиране към децата от аутистичния спектър?

Какви трябва да са методите за работа с тези деца?

Адекватни ли са програмите в българските училища?

Какви промени са наложителни?

На тези въпроси търсят отговор Кирил Кирилов и Даниела Георгиева в разговор със специалистите Милена Димитрова, Жанета Тодорова и Петя Михайлова.

Чуйте: