Реклама

E-mail: sales@darik.bg 

Константин Вълков / k.valkov@darik.bg

Aлбена Радева / 0888 265025
е-mail: a.radeva@darik.bg

Мая Методиева / 0888 265008
е-mail: m.metodieva@darik.bg

Румяна Павлова / 0888 599088
е-mail: r.pavlova@darik.bg

Даниела Александрова / 0889 902232
е-mail: d.aleksandrova@darik.bg

Регионални офиси:

Бургас: Мара Дучева / 0889 786722
е-mail: m.mamarova@darik.bg

Враца: Анелия Армянова / 0888 265009
е-mail: a.armyanova@darik.bg

Габрово: Даниела Пеева / 0888 265014
е-mail: d.peeva@darik.bg 

Шумен: Грациела Меркова / 0888 265012
е-mail: g.merkova@darik.bg 

Кюстендил и Благоевград: Димитрина Кирилова / 0879 684764
е-mail: d.kirilova@darik.bg

Стара Загора: Елисавета Кунзова / 0887 917600
e-mail: e.kunzova@darik.bg 

Сливен: Живка Кючумбова / 0889 453443
e-mail: zh.kyuchumbova@darik.bg 

Варна, Добрич: Наталия Господинова / 0888 265030
е-mail: n.gospodinova@darik.bg

Велико Търново: Светлана Дангова / 0888 265016
е-mail: s.dangova@darik.bg 

Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково: Лалка Златанова / 0899 910318, 0887 763686
е-mail: l.zlatanova@darik.bg

Русе: Диана Наскова / 0888 265013
е-mail: d.georgieva@darik.bg 

Плевен: Николай Колев / 0899 381115
е-mail: n.kolev@darik.bg 

Проекти:
 
Деница Соколова / 0889 956828
е-mail: d.sokolova@darik.bg 
 
 
Документи и актуални тарифи:

 

*Забележка: Стойността на платените журналистически формати (интервю, ПР, репортаж и др.) се изчислява като дължината на материала (в минути) се умножи по цената за излъчване на 30 секунден рекламен клип в съответния часови интервал.

Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България

Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри

 

Обявяване на договори за предизборната кампания за ЕП и НС - 09.06.2024