Антилибералната пропаганда в българските медии

Кой и как разпространява антилибералната пропаганда в българските медии - това е темата на днешния разговор. Как тя е възприемана от адуторията?

Милена Якимова, социолог и Боян Знеполски социолго и философ.

Чуйте: