Пролет Велкова

Родена съм в София през 1953 г.

От тогава се случиха много неща. И много не се случиха.
За някои неслучили се работя все пак да се случат.

Списък с аудио