Борбата с пиратството

Продължаваме с една тема, която засяга всички – борбата с пиратството. Тя е важна не само за творците, но и за цялото общество, защото спазването на правилата води до икономически напредък.

Страната ни все още изостава в това отношение, в сравнение с редица държави. В Китай например, има специализиран съд по интелектуална собственост, докато у нас няма дори специализирано отделение. Това каза доц. Владя Борисова, ръководител катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” към Университета за национално и световно стопанство.  

Пиратството продължава да се шири в България, а от около 500 проверки, които прави Министерството на културата годишно, едва 20 наказателни постановления влизат в сила.

Данните бяха изнесени по време на конференция в Благоевград, организирана от „Музикаутор” и посветена на защитата на интелектуалната собственост.

Колегата Мариана Корчакова беше там: