Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ ви кани на пресконференция

| Общество

Имаме удоволствието да ви поканим на пресконференция, на която ще ви запознаем с постигнатите резултати на Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии, проект № BG05M2OP001-1.001- 0003-C03.

Финансиран е чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от Европейския фонд за регионално развитие. Уникалният инфраструктурен комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания, изграден с използване на най-съвременни технологии, включва: петаскейл суперкомпютър ХЕМУС, система за съхранение на данни, центрове за разработка на приложения и лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Пресконференцията ще се проведе на 17 ноември от 11:30 ч. в Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ на Центъра, разположена в Института по информационни и комуникационни технологии, Научен комплекс – 1 на БАН, ул. Акад. Георги Бончев, блок 2.

В 12:00 ще започне посещението в Лабораторията на Еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова.

Ще ви представим лабораторния комплекс, където ще бъде демонстрирана работа с най-съвременни средства за 3D дигитализация, като системи за лазерно сканиране и компютърна томография, както и резултати от проведени изследвания.