Свети Валентин и нещастната любов

Празници като Свети Валентин задълбочават депресиите свързани с любовта и най-вече с нещастната любов, дори се увеличават опитите за самоубийства.

Поканали сме д-р Владимир Наков за да поговорим с него за деперсиите, нещастната любови и черните мисли и как можем да избегнем всички тези проблеми.

Чуйте: