Гергана Грънчарова в рубриката "Моето детство"

В рубриката “Моето детство” ще чуете кратка история за детството на Гергана Грънчарова, от самата нея.