Какво означава джендър образование?

Какво е джендър образование?

Този въпрос е на вниманието на слушателите на Дарик, а Пролет Велкова е в студиото - Красимира Даскалова, преподавател по история на културата и история на жените и половете,

Надежда Дерменджиева от Български фонд за жените,

Елена Велинова от фондация Джендър образование.

Чуйте: