Митове за образованието - с подкрепата на фондация "Америка за България"

Отново сме с редовната понеделнишка рубрика "Митове за образованието, митове за развенчаване". 

Днес дискутираме трябва ли училището, освен знания и умения, да ни дава и възпитание и ценности? 

По темата говорят: Любов Миронова - обучава учители в детски градини, Слав Славов - основател на детска школа "Бялото кокиче", работи в училище "Изгрев". 

Чуйте ги: