Александрина Димитрова в "40 до 40"

Гост в студиото на "Ники Кънчев Шоу" е Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация "Сийдър".

Александрина допринася за развитието на фондацията в посока подпомагане на хора с увреждания, изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с умствена изостаналост в Кюстендил и Казанлък, както и за развитието на центрове за социална интеграция и рехабилитация в същите градове.

Също така има големи заслуги при разработването на програми за привличане на доброволци.

Чуйте повече от вдъхновяващата Алекс: