Нови категории и изисквания за ски инструкторите

Категориите на ски учителите и на какви изисквания трябва да отговарят за да изпълняват дейността са регламентирани за първи в проект на наредба на министерството на туризма.

И сега ски инструкторите имат различни класове от А до Ц, както и идентификационна карта, но при приемането на наредбата това предстои да бъде законово уредено.

Какви точно са категориите, какво трябва да притежават ски учителите за да могат да работят в сферата и още подробности от Деница Иванова: