Още за дуалното обучение в област Стара Загора

Развитието на дуалното обучение в област Стара Загора е темата на съвместната рубрика на Дарик радио и Министерството на образованието и науката. 

Търговско-промишлената палата там е подела инициативата да насочи местните работодатели да се включат в проекта ДОМИНО като по този начин тя е изиграла ролята на медиатор между училищата в района и местните фирми. 

Мнения по темата изразиха представители на бизнеса, директори на училища и ученици на среща в Областната управа. 

Обобщи ги Мариана Корчакова: