Отново за доходите в "Кой говори"?

Управляващите дават заявки за увеличение на доходите през следващата година. Това трябва да стане през новия бюджет за 2018 г., където трябва да са заложени пари за увеличение на заплатите.

По темата в студиото за дискусията са поканени - Мика Зайкова, експерт  и Георги Ангелов, икономист от "Отворено общество".

Чуйте: