Помощ от публиката? (София филм фест започва на 7 март)

Разговор за връзката между публиките и филмите и предстоящия Международен София филм фест с Мира Сталева и Александър Донев.