За кожата на една съдийка

Съдия Силивя Хазърбасанова бе подложена на серия критични статии от сайта ПИК, заради едно нейно съдийско решение.

Как сте стигна до тази ситуация?

По темата в студиото са Иван Брегов от Правната програма на Института за пазарна икономика, Константин Кунчев - съдия в районния съд, както  и Атанас Славов - конституционалист.

Чуйте: