13 години без теснолинейката Червен бряг - Оряхово

Железопътният транспорт от години е основна връзка за много населени места. Какво става когато той изчезне и десетки села останат без връзка с общинските си центрове?

За причините една теснолинейка да изчезне от картата на България, а всички останки от нея да бъдат унищожени, и за спомените останали в хората, които живеят около нея разказва Андрей Дèновски: