4 месеца са мълчали за урана във водата на Велинград

15 000 лева е наложената санкция по Закона за водите на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ВЕЛИНГРАД (ВКТВ), за това, че не са информирали навреме за наличието на завишени нива на уран в състава на водата в региона.

Първите данни за завишено съдържание на уран в питейната вода са от 29 декември 2016 г., но са подадени към РЗИ от водоснабдителното дружество едва на 19 април тази година, съобщи директорът на Здравната инспекция д-р Фани Петрова.

Направените тогава радиологични анализи от четири водоизточника показват 0,041 и 0,078 мг/л. на естествен уран, при норма – 0,03 мг/л.

Във Велинград има осигурени водоноски, но за 5 села в общината е издадена забрана да се ползва за пиене и готвене водата от чешмите, разпоредено е да се доставя достатъчно минерална вода.

До дни ще излязат резултатите от проби, дадени от РЗИ в Националния център по радиология. Вече има първоначални данни, които обаче от инспекцията засега не оповестяват, докато не се получи потвърждение.  

"Уранът е вид природна даденост, но в питейните води присъства заради човешка намеса", обясни д-р Румен Атанасов, началник отдел «Държавен здравен контрол» в РЗИ.

Д-р Атанасов заяви, че рискът остава, след като от водопровода се напояват градините и се поят животните, а получените от тях продукти са част от храната на хората.

Повече за проблема чуйте от д-р Румен Атанасов в аудиото