Ах тези медии - нов дигитален проект за анализи

„Ах, тези медии!“ не се отказва да следи събитията на деня, напротив! Следи ги, но опосредствано.

Следи техния живот в медиите, гледа отражението им в телевизионния екран, в екрана на компютъра или на мобилното устройство.

„Ах, тези медии!“ наблюдават новината и начина, по който средствата за масова информация я „обличат“.

Чуйте повече за проекта от Иван Стамболов: