ArthuB - виртуален инструмент за комуникация

Творческите платформи вече са онлайн. Платформата е за творчески инициативи в областта на изкуствата и културата и се нарича ArthuB. На гости са ни Петранка Плукчиева , Артистичен директор и Нора Константинова, Технически директор в платформата.

Идеята за създаване на онлайн платформа за творчески партньорства е на сдружение „Лаборатория за изкуство и култура”.

Финалната концепция е резултат на задълбочено проучване и в търсене на ефективни решения за преодоляване на трудностите в комуникацията в областта на културата. 

Ние търсихме максимално и бързо комуникаране. Всеки да намери съмишленици за събития. Има възможност да си намери работа.

ArthuB е специализирана културна платформа за обмен на информация, виртуален инструмент за комуникация между творци, културни организации и институции и реализиране на творчески партньорства помежду им.

Проект по програма “Добро управление” потвърди нуждата от по-добра комуникация в областта на културата.

Реализацията стана възможна благодарение на “Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в сферата на културата” към Национален фонд “Култура”.

Работата започна още през Януари, за да изградим какви темплейти ще има. Понякога се променят ежесекундно. 

През юни месец стартира плахо. А вече започнахме да тичаме и да променяме. На първо място в момента тренираме потребителите помежду си.

В комуникацията и създаване на бъдещи партниорства