Атанас Георгиев в "40 до 40"

Атанас Георгиев е на 39 г., университетски преподавател и икономист. В ролята на декан, вдъхновява общността на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" за постигане на успешна трансформация, включваща нови съвместни проекти с бизнеса (включително за изпълнение на Целите за устойчиво развитие), нови учебни програми и подобряване на цялостната среда за образование, наука и партньорства с външни организации.

За времето от началото на мандата (окт. 2019 г.) някои от по-значимите постижения на Стопанския факултет с активното участие на декана доц. д-р Атанас Георгиев, включват:

Успешна трансформация към онлайн и хибридно преподаване по време на ограниченията заради пандемията;

Сключване на редица споразумения за съвместни проекти с водещи компании и институции (вижте списъка тук);

 • Увеличаване на броя студенти за последните 2 години с около 35% (и
 • Увеличаване на приема на магистри с над 100%), благодарение на разкриването на нови учебни програми съвместно с водещи организации.
 • Стопанският факултет се е изкачил от 12-о на 6-о място по брой студенти сред факултетите на СУ за период от 5 години;
 • Развитие на редица следдипломни формати за обучение по ключови за обществото теми - устойчиво развитие и ESG; устойчиви финанси; енергетика и климат, е-търговия; и др.;
 • Привличане на дарения от компании и от завършили студенти (Alumni) за развитие на материалната база, за стипендии и др.;
 • Активно търсене на възможности за интердисциплинарни програми с колегите от природните факултети, както и на възможности за комерсиализация на научните изследвания.

Основната дейност на доц. д-р Атанас Георгиев като изследовател и преподавател в Стопанския факултет е свързана с развитието на първата секторна магистърска програма - "Енергийни пазари и услуги". Тя устойчиво привлича над 30 магистри всяка година, включва редица гост-лекции на бизнес-лидери от сектора и индустриални посещения и е комбинирана с редица следдипломни квалификации, проекти и партньорства за предоставяне на максимално много възможности за образование и професионална реализация.

По примера на тази програма, която доц. Георгиев развива вече от над 10 години в ролята си на координатор, след избирането му за ръководител на Катедра "Икономика и управление по отрасли" (2018 г.) и избирането му за декан на Стопанския факултет (2019 г.), той продължава да търси и намира иновативни форми на сътрудничество с компании от други отрасли за развитие и на други учебни програми.

В ръководената от него катедра, съвместно с колегите от нея, са създадени следните секторно-подкрепени магистърски програми:

 • Фасилити мениджмънт (2020 г.);
 • Отговорно и устойчиво управление (2021 г.);
 • Икономика и управление на публични ресурси (2021 г.);
 • Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса (2022 г.).

В ролята си на декан, доц. Георгиев активно подпомага всички останали иновативни проекти в Стопанския факултет на СУ чрез:

 • Сключване на споразумения за разработване на нови учебни програми и дисциплини, с интегриране на бизнес казуси в учебното съдържание;
 • Покани към бизнес-лидери и експерти да участват като гост-лектори по ключови дисциплини;
 • Привличане на водещи преподаватели от други университети в страната и чужбина за преподаване и изследователски проекти;
 • Разработване на съвместни форми за следдипломна квалификация с водещи компании и институции - за ключови обществени теми като устойчиво развитие, дигитална трансформация и др.;
 • Координиране на съвместни научни изследвания с водещи компании и ангажирането им в изследователския процес (с предоставяне на финансиране, данни за анализ и др.);
 • Активно участие в обществения живот по ключови теми - в бизнес конференции, чрез медийни участия и др.