Венци Димов

Роден съм в Добрич на 26 април 1963 г. Имам две висши образования - Българска филология и Международни икономически отношения. Правил съм предавания в БНР и БНТ. В Дарик съм от пролетта на 1993 г.

Паралелно с медийните ми изяви се занимавам професионално и с научно-изследователска дейност. От 1999 г. работя в Института за изкуствознание на Българската академия на науките, където съм старши научен сътрудник, доктор в секция „Етномузикология”.

Списък с аудио