Иво Стефанов

Роден съм в София, на 29 януари 1986 г. Още на 4 години се научих да чета от спортните вестници. 
Не бях завършил средното си образование и започнах в радио Гонг през есента на 2003 г. и така до 7 декември 2007 г., а след това Дарик и сайтът Gong.bg. 
В този период завърших и висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, със специалност - „Политически мениджмънт”.

Списък с аудио