Александра Гинева

Привет,
родена съм в Центъра на Вселената - Стара Загора. Там започнах и работата си в Дарик през 2008-а. Две години по-късно станах част от екипа в София.

Средното ми образование е икономическо от Търговската гимназия в Стара Загора, а после продължих във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Част съм от икономическия и политическия отдел на Дарик. Занимавам се с теми в политиката у нас, работата на Народното събрание, парламентарните сили, както и с икономически и земеделски теми. 

Списък с аудио