Никола Братанов

Роден съм в Ямбол. Представител съм на славния набор ‘76 и на още по-славния випуск ‘95 на ГПЧЕ „Васил Карагьозов”.

По-късно атакувах българската филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

В Дарик съм от края на 2007 г., след приличен километраж в радиоефира. За близо 15 години в ефир, мога чистосърдечно да заявя, че извън него спокойно мога и без новини, но без радиото не мога.

Списък с аудио