България би имала достъп до 15 млрд. евро от спасителния план на ЕС

България би имала достъп до 15 млрд. евро от спасителния план на ЕС. Нужна е прозрачност, надправителствено съгласие и ясни приоритети. Според разчетите България ще получи около 15 млрд., от които ще трябва да върне, за период от 30 години – 3,3 млрд., останалото ще е безвъзмездно.

Обсъждаме темата със специалистите:

Владислав Панев, финансист

Юлиана Николова, директор на Портал „Европа“

Лъчезар Богданов от в Института за пазарна икономика