Боян Магдалинчев, представляващ ВСС в „Годината”

Съдебната система и във фокуса на разговора. 

Трябва ли да се запази мониторинга върху страната ни е един от въпросите към Боян Магдалинчев.

Според представляващия ВСС през годината е имало два доклада - през януари и ноември. В януарския е имало 17 препоръки, но в ноемврийския доклад е имало оценка, че е постигнат сериозен напредък.

На тази база, Магдалинчев посочи, времето на мониторинга е отминало и той трябва да отпадне.

Чуйте всички теми: