Будители в студиото

Без да свързваме първи ноември с формалния патос за празника, в студиото сме поканили едни днешни будители.

Това са:

Снежина Петрова - актриса,

Светлана Михайлова - учител по история,

Явор Джонев - от Прогресивно училище в България, мореплавател.

Ива Бонева от Центъра за приобщаващо образование

Чуйте ги: