Цветан Цветков в "Седмицата"

Председтателят на Сметната палата пред слушателите на Дарик.

Тази години Сметната палата отбелязва 140 години от основаването си и 25 години от възстановяването си.

Ролята на Сметната палата е да установява, че бюджетните средства се изразходват в интерес на гражданите, а също и че се изразходват законосъобразно, така Цветан Цветков обясни ролята на Сметната палата.

Палатата отправя препоръки, ако установи несъответствия или пък информира прокуратурата, ако смята, че има нарушения на закона.

Чуйте всички теми в разговора: