Д-р Александър Кобаков в "40 до 40"

Д-р Александър Кобаков е акушер-гинеколог в МБАЛ „Света София“. Натрупал е опит с множество пациентки с доказан риск от тромбофилия, а професионалните му интереси са фокусирани в областта на патологичната бременност и рисковите раждания.

Той е един от малкото лекари в България, занимаващи се с проследяването на бременни с тромбофилия. Д-р Кобаков е отдаден на професията. Неотлъчно е до своите пациентки и отделя специално внимание и грижи на бременните с генетични проблеми, за да родят здрави бебета.

Вдъхва вяра и надежда на всички бременни жени с проблеми. С неговите знания и умения се раждат здрави бебета.

Завършва МУ – София. Работи като лекар-ординатор в Пазарджик и Панагюрище. Придобива специалност „Акушерство и гинекология“ като част от екипа на МБАЛ „Света София”.

Професионални квалификации:

  • Дигностична и офис хистероскопия
  • Колпоскопия 

Д-р Кобаков е член е на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ) и притежава удостоверение за завършен курс, категория А, за ултразвук в акушерството и гинекологията. Организатор, лектор и участник в серия от конфренции по Сексуална медицина. С интереси в областта на хипертонии при бременност. Участник е в редица международни и национални конференции. 

Дългогодишен член е и заслужил деятел на БЧК, член и носител на звание “Последовател на Пол Харис” на Ротари интернешънъл.