Дечо Дечев в "Седмицата"

Управителят на НЗОК е гост на слушателите на Дарик.

Касата няма план за действие при евентуално възникване на епидемия в Перник, заради липсата на вода, посочи Дечев в отговор на въпрос, дали ще се отделят повече средства за този район. Той посочи, че това е работа на Министерството на здравеопазването.

Връзката с проблемите в Перник бе направена през източената вода от язовир "Студена" и източването на Здравната каса.

Контролът е най-болната тема в работата на Касата посочи Дечо Дечев.

Неговата ефективност зависи от много фактори, нормативни документи, институции и ред други обстоятелства.

Контролът се осъществява на база отчетни документи и това е проблем, а по документи системата работи норамлно, каза Дечев.

Но на практика нещата изглеждат като организирана система за отчитане на дейности, които в действителност са били в по-малък обем или въобще не са извършвани, подчерта Дечо Дечев.

Налага се една основна ревизия на дейността на касата, в нейната организация, посочи той.

Какви реформи трябва да се направят?

Чуйте всички теми в разговора: