Фондация „Тинузавър“ дава стипендии на даровити деца

Образователната платформа „Тинузавър“ съществува от 2013г. а през месец септември е учредена и фондация, чиято цел е набиране на средства с цел да насърчава, да съдейства и да подпомага талантливи деца и лица в различни етапи и степени на образование в областта на електрониката, компютърните технологии, работата с микроконтролери, вградени устройства, роботика, икономика, предприемачество и изкуства. Предвиждат се и специализирани обучения за повишаване квалификацията и знанията на преподаватели в областта на подпомагането и развитието на талантливи деца. До момента частни лица са подпомагали финансово обучението. Очакванията на създателите на фондацията е в инициативата за подкрепа на повече образовани в инженерна насоченост деца да се включат фирми и организации.