Геодезически купол оранжерия прави по проект училището в Самоводене

Интересна и нестандартна оранжерия, с  форма на геодезически купол, за провеждане на открити практически уроци, ще си имат в ОУ „Христо Смирненски“, с. Самоводене, общ. Велико Търново. Съоръжението е част от изпълнение на проект на тема  „Нашата еколаборатория – изследвам и творя в геодезическия купол оранжерия”. Училището е спечелило близо 5000 лева в конкурса на ПУДООС „Обичам природата – и аз участвам”. Проектът се подкрепя от Община Велико Търново, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“. За екоинициативата и целите на проекта, обхващащи 28-те ученици от 1 до 7 клас, за предимствата на нестандартното съоръжение, както и за одобрението на средства за ремонт на опасната и срутена в едната си част стена, ограждаща училищния двор, ще чуем в следващите минути от  директора на училището Йордан Джартов.