Голямото жури отсява вярната информация от грешната

Има спад към всички информационни източници. Невъзможността на органите да комуникират адекватно и липсата на решения загубиха доверието в хората. България е последна в ЕС по ваксиниране, а премиерът заявява, че се справяме най-добре.

Даваме думата на гостите:

Александър Христов, ПР експерт

Михаил Стефанов е консултант и обучител по стратегически, публични и междуличностни комуникации

Д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

Светла Енчева, журналисти и социолог

Чуйте разговора: