Голямото жури

Голямото жури е в състав: Любомир Аламанов, Владимир Левчев, Виктор Лилов и Константин Павлов - Комитата.

Журито ще направи анализ на събитията от изминалата седмица:

Чуйте: