Гражданската конфискация - решение или проблем?

Темата днес е Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и внесените в НС промени в тази област, които биха дали правна възможност да се разследват граждани и да им се отнема имущество и запорират сметки, дори когато те са оправдани от съда.

Кое имущество е придобито необяснимо и кое имущество е придобито по законен начин? Кой точна казва това - комисията или съда?

С поисканите сега промени се иска проверките да нямат краен срок, тоест те могат да продължават неопределен период, а в това време е запорирано имущество и банкови сметки, което пък поставя проверявания в особено положение.

Да няма осъдително решение, но гражданинът да не може да ползва свои средства или имущество. 

Иска се още, ако дори съдът оправдае даден гражданин по наказателното дело, то Комисията да може да продължи да разследва неопределен период от време.

В дискусията участват:

Красен Николов журналист от "Медиапул", Белослав Белазелков съдя от ВКС и Грета Ганева, адвокат.

Чуйте: