„Иновационтех“ патентова технологията за керамичните кошери

Заявка за нов патент за технология за изработка на пчелен керамичен кошер, са подали на 7 декември 2020 г. от Института по керамично и пътно машиностроене в гр. Дебелец. След като вече са направени неколкократни подобрения, изледвания на глините, състава им и модела на самия кошер, новата стъпка на изследователите от научното звено целѝ популяризирането на технологията сред външнотърговски партньори с интерес в тази сфера. Това е втори патент за компанията на международно ниво. В България няма друг производител на керамични пчелни кошери. А извън пределите на страната интерес проявяват много държави, сред които Израел, Кения, Великобритания, Австрия, Германия, Чехия, Унгария, Полша и др.. В Деня на пчеларя – 10 февруари инж. Тодорка Лепкова, директор и собственик на Института, сподели за Дарик радио за още новости в направление „керамични кошери“.