Иван Драгомиров в „40 до 40”

Иван Драгомиров, 29 г., e учител в ЧСУ „Цар Симеон Велики“, използващ игрови похвати в процеса на преподаване.

По време на дистанционното обучение проявява иноваторски дух, използвайки Майнкрафт в преподаването. Създава макет на училището, в което преподава в платформата, като организира и лов на съкровища във всяка от стаите с въпроси от изучавания материал в 4 клас.

Иван непрекъснато търси как да обвърже интересите на учениците с изучаваните предмети.

Той поддържа собствена фейсбук страница, където се опитва да покаже забавната страна на учителската професия, а по този начин да привлече нови хора или да позволи на опитните учители да погледнат работата си и от по-забавен ъгъл.

Чуйте интервюто: