"Избери, за да помогнеш" на възрастните хора

Възрастните хора също усещат със сърцето си, те знаят как да се радват на малките неща в живота, те също се нуждаят от грижа и разбиране. Но често остават в периферията на дневния обществен ред и на нашето внимание.

Много от тях попадат в плен на самотата, проблемите със здравето, бедността… Да изживеят достойно старините си, на самотните възрастни хора помагат екипите на Каритас България.

Как, нека чуем във следващия репортаж на Димитър Панев: